/

  מדיניות פרטיות


  גרמזה פרמצבטיקה – מדיניות פרטיות

  כללי
  חברת אגנס גרמזה פרמצבטיקה בע"מ (להלן: "החברה"), חברת אגנס גרמזה פרמצבטיקה בע"מ, מס´ חברה 510463037, מבית ראקוטו קאסיי, רח´ הכרמל 5, ת.ד. 48, יוקנעם (להלן: "החברה"), המפעילה את אתר  האינטרנט בכתובת www.gramse.com  (להלן: "האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, ונוהגת על פי מדיניות הפרטיות שעיקריה מפורטים להלן. מטרת המדיניות המפורטת להלן הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ותודיע על כך למשתמשים באתר באמצעות פרסום המדיניות החדשה באתר. 

  החברה מקפידה על סטנדרטים מחמירים של הגנה על פרטיות המשתמשים באתר , שמה דגש על בטיחות הגלישה באתר, ועושה מאמצים רבים כדי לשמור על תוכן נקי, נטול אלימות, תכנים לא הולמים ושפה לא נאותה.

  בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו, מוצרים ושירותים שרכש, אמצעי התשלום ששימשו אותו ברכישתם וכיו"ב. זהו המידע הנמסר ביודעין, בעת ההרשמה לאתר או רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מעקב אחרי זמן גלישה, הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. המידע האמור נשמר עלידי החברה למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת.
  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים, והחברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או אבטחת המידע באתרים מקושרים כאלה.

  רישום נתוני משתמש ושימוש במידע שנאסף
  ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים בתשלום, ככל שיוצעו באתר, או בעת רכישת מוצרים באתר, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. נתונים אלה ייאספו ויישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו או לרכוש מוצרים באמצעות האתר. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, או בפניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר, יתקבלו אצלנו פרטים המזהים אותך. בכל המקרים הללו נשמור את פרטיך במאגר מידע של החברה.

  השימוש במידע שנאסף, ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות כל דין, על מנת:
  לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
  לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
  לצורך התאמת המידע שיוצג לך באתר, לרבות פרסומות ומידע מסחרי, להעדפותיך האישיות.


  דיוור ישיר
  אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

  בכל מקרה, במידה ואינך מעוניין לקבל את הדיוורים, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת באמצעות הקישור שיצורף לכל הודעת דיוור ישיר כאמור, וזאת בהתאם לחוק מניעת שליחת "דואר זבל" -תיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א.

  מסירת מידע לצד שלישי
  החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
  אם תרכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ואספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו כאמור.
  במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
  אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
  אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאדם או תאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו אדם או תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לאותו קבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו. 

  שימוש ב"עוגיות" – "Cookies"
  החברה עשוייה להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של המשתמשים באתר, להתאים את תכני האתר להעדפות אישיות של המשתמשים, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,  לאמת את פרטי המשתמשים ו/או כדי לייעל את השימוש בתכני האתר. טכנולוגיה זו עשוייה לכלול שימוש ב"עוגיות - cookies" המאוחסנות על דפדפן האינטרנט של המשתמש. טכנולוגית ה-Cookies היא טכנולוגיה סטנדרטית והשימוש בה מקובל ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו, אך אז תיתכן הגבלה בגישה או בתפקוד של חלק מן השירותים באתר, ועך כן מומלץ שלא לעשות זאת. 

  אבטחה
  החברה שמה דגש על אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר, ומקדישה לשם כך משאבים רבים. באתר יש תהליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים כדי שנועדו למנוע גישה לא מורשית לאתר, למידע המוזן באמצעותו ולמאגר המידע של החברה, ולשמור על אבטחת המידע. בעת הזנת מידע רגיש, כגון מספר כרטיס האשראי של המשתמש, המידע מוצפן באמצעות פרוטוקול התקשורת SSL.

  החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן שנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מגילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינן בשליטתה. 

  זכות לעיין במידע; מחיקה מהמאגר

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה בדואר רשום אל: רח´ הכרמל 5, ת.ד. 48, יוקנעם, מיקוד 20692.

  בנוסף, אם המידע שבידנו ישמש אותנו לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותך על-פי אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה נמחק רק את מידע הדרוש לנו כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר - יוסיף להישמר בידנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.
  גרמזה פרמצבטיקה מביאה לישראל ויטמינים ייחודיים, תרופות ותוספי תזונה חדשניים, למען שיפור איכות החיים של לקוחותיה

  English | Copyright © 2013 Gramse. All Rights Reserved | יצירת קשר | חנות | תקנון
  שירות לקוחות: 1-800-366-777
  משרד פרסום | שיווק באינטרנט | פרסום בפייסבוקSite UI & Design: ZigartUX Site development &1net
  FB
  1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט